หมึกพิมพ์ FABRIFAST
หมึกพิมพ์สำหรับระบบ Flexography

การพิมพ์ ( FLEXOGRAPHY ) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น  ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ

สินค้า

Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี blue รหัสสินค้า 66-10-M-34

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี blue รหัสสินค้า 66-10-M-34
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Yellow รหัสสินค้า 66-10-M-24

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Yellow รหัสสินค้า 66-10-M-24
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Ultra รหัสสินค้า 66-10-M-16

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Ultra รหัสสินค้า 66-10-M-16
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Violet รหัสสินค้า 66-10-M-10

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Violet รหัสสินค้า 66-10-M-10
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Green รหัสสินค้า 66-10-M-6

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Green รหัสสินค้า 66-10-M-6
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Red รหัสสินค้า 66-10-M-5

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Red รหัสสินค้า 66-10-M-5
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Pink รหัสสินค้า 66-10-M-3

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Pink รหัสสินค้า 66-10-M-3
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Orange รหัสสินค้า 66-10-M-2

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Orange รหัสสินค้า 66-10-M-2
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Yellow รหัสสินค้า 66-10-M-1

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Yellow รหัสสินค้า 66-10-M-1
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Opaque White รหัสสินค้า 66-10-9-70008

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Opaque White รหัสสินค้า 66-10-9-70008
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Dense Black รหัสสินค้า 66-10-9-2019

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Dense Black รหัสสินค้า 66-10-9-2019
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Rubine Red รหัสสินค้า 66-10-9-1003

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Rubine Red รหัสสินค้า 66-10-9-1003
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Magenta PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-45

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Magenta PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-45
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Pink PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-44

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Pink PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-44
+
Image

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Red PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-43

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Red PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-43
+

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Orange PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-42

หมึกพิมพ์ FABRIFAST สี Mixing Flo Orange PFL Rotary Letterflex INK รหัสสินค้า 65-01-M-42
+