หมึกพิมพ์ PAD
หมึกพิมพ์สำหรับระบบ Pad Printing

ใช้ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์ Flexography

สินค้า