Image 31 พ.ค. 2564, 09:45

หมึกพิมพ์ คือ อะไร

หมึกพิมพ์เครื่องปริ้น เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องปริ้น ซึ่งหมึกพิมพ์จะมีความแต่งต่างกันไปตามประเภท หรือรุ่น หรือยี่ห้อ ของเครื่องปริ้น วันนี้ทาง หมึกถูกคอนเท้น จะข้อมูลเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ มานำเสนอให้อ่านกันนะค่ะ

     เริ่มจากหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นกอิงค์เจ็ท (Inkjet) ลักษณะของหมึกจะเป็นน้ำหมึก (Ink) หรือที่เรียกกันคุ้นเคยว่าหมึกเติม โดยเครื่องปริ้นรับหน้าที่รับคำสั่งในการพิมพ์งาน หลังจากนั่นจะส่งให้หมึกอิงค์เจ็ทในการตีพิมพ์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานกว่า หมึกเลเซอร์