Image 31 พ.ค. 2564, 09:19

ประเภทของหมึกพิมพ์

1.หมึก Pigment เป็นหมึกกันน้ำ ปัจจุบันบางแบรนด์สินค้า ได้พัฒนาหมึก Pigment ให้มีคุณภาพสีสันคมชัดมาก เช่น UltraChome Pigment ให้ภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษกว่า หมึก Pigment ธรรมดาในอดีต งานส่วนใหญ่ที่ใช้น้ำหมึกพิมพ์งานประเภทนี้ได้แก่ ภาพถ่าย งานศิลปะ งานโฆษณา งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งาน Indoor ต่างๆ

2.หมึก Dye base เป็นน้ำหมึกธรรมดา ส่วนใหญ่ใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป จะมีส่วนผสมของน้ำเป็นหลัก ใช้มากที่สุดกับเครื่องระบบ inkjet เครื่องเล็ก เนื่องจากต้นทุนถูก สีสด เหมาะกับการใช้งานในระดับทั่วๆไปจนถึงงานพิมพ์ขนาดย่อม ข้อดี หมึกราคาถูกกว่า สามารถทำละลายได้ดีกว่าหมึกแบบ Pigment ดูดซึมเร็วกว่าในทุกๆเนื้อกระดาษ เครื่องสามารถใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย ข้อเสียคือ เมื่องานโดนน้ำละลายได้ง่าย สีไม่คงทน ซีดจางเร็ว จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการเก็บรักษา